ERASMUS + KA210-VET - Small-scale partnerships in vocational education and training

C.L.I.M.B. Custom Learning through Innovative Methodologies and Blended training

CLIMB er et projekt, der har til formål at eksperimentere med innovative metoder til personlig e-læring, bygget på virksomhedernes og arbejdernes behov.

Vi snakker om  tilpasset e-læring, en ny tilgang til fjernundervisning og -uddannelse, som overgår den traditionelle ordning med standard-, katalog- og færdigpakkede kurser, med fokus på træningsprodukter, der er designet med hensigt på en specifikt gruppe og deres specifikke behov.

Custom e-learning er innovationen, der kan gøre fjernundervisning effektiv og billig, især for virksomheder.

Det er nu etableret, at lock-downen i marts 2020 har klaregjort godkendelsen af ​​brugen af ​​det digitale, som et fleksibelt og uundværligt læringsværktøj. I vores tilfælde, med vidensamfundet, er tilbuddet om uddannelse og information rigeligt; særligt er information til rådlighed og dermed tilgængelig til enhver tid, når vi ønsker det, men det er ikke indforstået med at det kan garantere et spring i individuelle færdigheder og faglig forandring, som et veludført uddannelsesforløb kan sikre sig.

Personaliseringen af ​​fjernundervisning er vendepunktet, som er den fornøden vilkår der kan garantere deltagerne, og især arbejdere og virksomheder, høj læringspræstation og en optimal brugeroplevelse .

I dag er det faktisk ikke længere muligt at, tænke på at lave et uddannelsesforløb rettet mod et bredt publikum, men tværtimod er det nødvendigt at gentænke fjerntræningstilbuddet, og dermed strukturere det ud fra målgruppens basale færdigheder, og frem for alt at, tænke på gruppens specifikke behov.

CLIMB-projektet har til hensigt at give indikationer i denne forstand ved at, definere den metodiske tilgang og de nødvendige ressourcer, som skal bruges til at definere personlige og effektive e-læringsløsninger.

Trinene til effektiv tilpasset e-læring

01

Behovsanalyse og måldefinition

Lad os tale om ad hoc-træning. Således at det starter med målene for de specifikke modtagere.

02

Matrixen af færdigheder

Definer de specifikke færdigheder, der skal arbejdes på, og forventede udgangsniveauer.

03

Design af læringsoplevelser

Hvert kursus indeholde være et unikt og effektiv læringsoplevelse. CLIMB-metoden designer fra tid til anden den bedste træningsmetode.

04

Valg af indhold

CLIMB tilpasset e-læring har specielt fokus på læringsprocessen. Indholdet er valgt blandt dem, der allerede er tilgængelige.

05

Aktivering af den digitale platform

Uddannelsesprocessen er sat inden for rammerne af, den platform, som er valgt til brug for kursisterne.

06

Levering af kurset

Det aktiverede kursus bruges af modtagerne gennem platformen og med assistance fra lærere og vejledere online.

07

Afsluttende færdighedsvurdering

Ved kursets slut skal deltagerne bestå de færdiggørende tests, der er forberedt for at afslutte uddannelseskurset.

Opdag CLIMB-resultaterne

Projektet, der blev lanceret i februar 2022, slutter i oktober 2023. Vi vil med jævne mellemrum opdatere dig om resultaterne, så du kan dele i henhold til Erasmus +-logikken for vækst for alle.

Afspil video

Partnerne i CLIMB-projektet

Lær bedre at kende projektpartnerne, der fra Italien, Danmark og Grækenland deler færdigheder og erfaringer for at få succes med skræddersyet e-læringsinnovation. 

Vil du opleve skræddersyet e-learning i din virksomhed?

Begynd gratis at udforske, hvordan tilpasset e-læring kan ændre den måde, du træner på i din virksomhed. 

CLIMBs tilpassede e-læringsblog

© C.L.I.M.B. 2022. All rights reserved